norfaiza

DJ Norfa
Name
DR NORFAIZA BINTI FUAD
About Me:

JABATAN KEJURUTERAAN KOMPUTER 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK