mzahar

DJ Jaka
DJ Jaka
Name
MZAHAR BIN ABD. JALAL
About Me:

JABATAN KEJURUTERAAN TENAGA DAN TERMOBENDALIR (JKT)

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN