mdazizi

DJ Zek
Name
MOHD AZIZI BIN MOHD AFANDI
About Me:

JABATAN KEJURUTERAAN TENAGA DAN TERMOBENDALIR (JKT)

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN