Temubual bersama Pengarah Bahagian Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE) UTHM

Submitted by nadzirah on Sun, 02/11/2018 - 12:10

08 Feb.2018 -  Perkongsian daripada Prof. Madya Dr. Musli Nizam bin Yahya iaitu Pengarah  Bahagian Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Bahagian ini bertanggungjawab dari aspek pengurusan dan pembangunan sumber manusia di Unit OSHE dan juga staf Universiti melibatkan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjaan.