Bersama Tetamu dari FATEKMA Holdings

Submitted by fazelah on Mon, 02/26/2018 - 09:30

26 Februari 2018: Brsama tetamu radio hari ini yang akan menerangkan bengkel pengurusan buku/tesis dan assignment berkesan menggunakan MS word dan Mendeley bersama En. Azizul Zamri dan Puan Mazliana.

Sama-sama kita ikuti perbualan ini di FB live dan UTHM Radio bersama DJ Kak Yong.